Eiropas Savienības Mūžizglītības programma Comenius

Kopš 2012.gada 15.septembra Tīnūžu pamatskola ir iesaistīta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas finansētajā projektā „Jauniešu tiesības un Eiropas pilsonība”  ( „Youth rights and European citizenship”).