Comenius Portugale 2014.gads

krasains_lvEU_flag_23L
17.03. Projekta sanāksme Portugālē notiek brīnišķīgā laikā: zied magnolijas, augļu kokos nogatavojas apelsīni , mandarīni, koši zaļo zāle , zied pļavu puķes un krūmi ar košiem ziediem.

Agrupamento de Escolas pamatskolā tiekam sagaidīti ar direktores uzrunu un skaisto fado – dziesmām skolotājas izpildījumā . Ir sapulcējušies visi  skolas skolēni . Katras valsts komanda īsi pastāsta par sevi un savu skolu. Pēc iepazīšanās pasākuma dodamies uz klasi.

Skolēni tiek sadalīti trīs komandās. Tālāk seko iepazīšanās spēle: skolēniem piedāvā dažādu krāsu lapiņas, jaunieši izvelk pievilcīgāko krāsu. Otrā pusē ir jautājumi par vaļasprieku, mīļāko vietu, noslēpumu utt. Laiks 2 min un jāatbild. Atbildes izraisa vispārēju jautrību un rada brīvu , pozitīvu gaisotni.Aktivitātes mērķis ir veidot maksimāli ātri internacionālus kolektīvus un saliedēt šīs komandas.

 

Darba grupām ir uzdevums apkopot visu valstu projektā iesaistīto vecāku, bērnu, viesģimeņu, kolēģu, skolu direktoru aizpildītās anketas. Jaunieši aktīvi paši sadala pienākumus un sāk apkopot rezultātus. Anketu ir daudz, bet grupām kopumā ļoti interesē rezultāti, jo daudzi piedalās projektā ilgstoši un var padalīties ar pozitīvajām pārmaiņām sevī un apkārtējos.

Jaunieši, pētot un analizējot rezultātus, spēj novērtēt kopīgo un dažādo projekta sadarbības valstīs par visu projekta laiku divu gadu garumā. Latvijas skolēni ir divu grupu līderi no trijām. Tātad uzskatāmi tiek novērtētas skolēnu angļu valodas prasmes, komunikācijas spējas, līderisms, spēja analizēt.

18.03. Sagaidījuši visus skolēnus no viesģimenēm, dodamies uz novada centru-Tondelu . Ceļš uz Tondelu paiet jautrā gaisotnē, skolēni sarunājas ar jauniegūtajiem draugiem,  fotografējas, apmainās kontaktiem. Pilsētas pašvaldības apmeklējuma laikā  skolēni uzzina vispārēju informāciju par reģionu, tā attīstības īpatnībām (vidiene, kalni), rūpes par nākotni. Ļoti aizrauj muzeja apmeklējums, apziņa, cik ļoti dziļas cilvēku saknes savā zemē un lepnums par sasniegto. Skolēni salīdzina dzīvi savā valstī, kā Eiropas Savienības dalībvalstī, ar citu reģionu pieredzi. Skolēniem tiek dota iespēja padomāt, cik daudz viņš  var darīt sava dzimtā reģiona nākotnes vīziju radīšanā un realizēšanā, vai viņam būtu jāpaliek un jādzīvo savā dzimtajā vietā, vai arī meklēt iespējas citur. Kultūrvēstures muzejā sākam no pašiem pamatiem apzināties sevi – cik nozīmīga mums ir dzimtā zeme un daba. Cieņa pret pagātnes cilvēku darbu ir kā novēlējums gaišākai nākotnei  Eiropas Savienībā. Pēcpusdienā dodamies ekskursijā uz Viseu- skolai tuvāko pilsētu, kurā apmeklējam pils kompleksu.

19.03. Darba grupas saņem uzdevumus:  veidot prezentācijas, apkopot materiālus, foto. Darbs rit raiti, skolēniem ir labas datorprasmes, un prezentācijas izdodas ļoti interesantas un saistošas visām grupām. Pēcpusdienā devāmies ekskursijā uz bijušo Portugāles galvaspilsētu Coimbru. Šajā ārkārtīgi skaistajā pilsētā apmeklējām Universitāti, kura ir izveidota kā studentu pilsēta.

20.03. Skolēni strādā darba grupās, tiek veidotas novērtējuma prezentācijas par šo projektu. Divas no prezentācijām atkal prezentē Latvijas skolēni, kas liecina par iegūto uzticību un savu prasmju un spēju veiksmīgu pielietošanu darba grupās. Pirmā prezentācija ir par kopējām skolēnu gūtajām atziņām projekta laikā, ieguvumiem. Otrā ir par Portugāli, gūtajiem iespaidiem,  zināšanām un atklāsmēm šajā valstī, kuras varētu ņemt līdzi un pielietot nākotnē. Trešā ir vizuālā prezentācija – projekta spilgtākie brīži. Prezentācijas tiek ievietotas projekta mājas lapā.

Comenius projekts ,,Jauniešu tiesības un Eiropas pilsonība’’ ir sekmīgi noslēdzies. Projektā izvirzītie mērķi ir sasniegti :

  • sekmēt skolēnu pētnieciskās un analītiskās  prasmes, izzinot skolēnu pienākumus un tiesības partneru skolās, ģimenēs, vietējā sabiedrībā, nacionālā un Eiropas mērogā.
  • Veicināt skolēnu izpratni par Eiropas pilsonību, pilnveidot komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī uzlabot angļu valodas zināšanas.

 Skolēni projekta prezentācijās un novērtējumā devuši vislabākās atsauksmes par divu gadu laikā gūto pieredzi. Īpašs prieks, ka viņi solījušies turpināt komunikāciju ar jauniegūtajiem draugiem sociālajos tīklos un ,  iespējams,  nākotnē atkal satikties kādā projektā.
Pašvaldībā_visi
Paveiktā darba prezentācija