Comenius Vācija 2014.gads

krasains_lv EU_flag_23L
9.02.

Plkst. 13:00 sapulcējāmies pie skolas, lai dotos uz Rīgas lidostu. 16:00 pēc Latvijas laika izlidojām, 17:40 pēc Vācijas laika nolaidāmies Minhenes lidostā. Sagaidījām savu bagāžu un tad devāmies meklēt S-bahn S8 (ātrvilciens). Info centrā noskaidrojām, kādas biļetes mums vajadzīgas – turpat tās aktivizēja un mēs varējām doties uz vilcienu. Minhenē ātrvilcienā un arī citos sabiedriskajos transportos ir izmantojamas vienas biļetes. Brauciena cena atkarīga no tā, cik tāls ir brauciens. Visa Minhene, sākot no centra, sadalīta zonās– ja brauciens ir vienas zonas ietvaros, tad jāaktivizē 1 biļetes daļa vienam cilvēkam. Ja brauciens garāks, tad vairāk daļu uz biļetes jāaktivizē .

No lidostas līdz stacijai Pasing braucām apmēram 1 stundu, tur mūs sagaidīja viesģimenes un katrs devāmies uz naktsmītnes vietu, kur sagaidīja pirmās sarunas, iepazīšanās, interesantu faktu noskaidrošana par valsti, salīdzināšana ar to, kā ir pie mums Latvijā.

10.02.

Minhenes Peslmuller vidusskolā projekta aktivitātes sākas ar iepazīšanos ar pārējo valstu pārstāvjiem, lielais skolas sveiciens ar direktora runu, skolas ansambļa priekšnesumiem. Pēc sveicieniem mēs – projekta dalībnieki vācu skolēnu vadībā devāmies apskatīt skolu. Redzējām mājturības kabinetu, kurā 8.klases skolēni gatavoja pusdienas mums – sviestmaizes (Viņiem skolā nav tāda ēdnīca, kā pie mums, kur gatavotu latviešu izpratnē „kārtīgas pusdienas”. Viņi pārtiek no sausas pārtikas, siltas vakariņas paēdot vakarā mājās.). Redzējām angļu valodas stundu, kur skolēni angļu valodā uzdeva jautājumus viesskolēniem; sporta zāli, ko iespējams sadalīt 3 mazākās zālēs un citas telpas. Skolā pie sienām ir daudz uzraksti, kas aicina lasīt grāmatas, izturēties pieklājīgi vienam pret otru. Interesanti likās tas, ka katrai klasei pie viņu klases telpas gaitenī ir pakaramie, uz kuriem likt āra drēbes, jo viņi starpbrīžos ļoti daudz uzturas ārā, skolas pagalmā, kas ir atbilstoši iekārtots, lai varētu nodarboties ar dažādām aktivitātēm – spēlēt bumbu, vingrot, pasēdēt, izkustēties.

Kad skola bija apskatīta, notika dalīšanās grupās, tad visi devās uz datorklasi, internetā meklēja informāciju par to, kā strādā Eiropas Parlaments.

Vēlāk devāmies garā pastaigā cauri pilsētai, parkiem apskatīt pili (Schloss Blutenburg), tad brīvais laiks pilsētas apskatei un atgriešanās skolā. Gaidām vakariņas. Vakariņu vietā – pārsteigums! Bavāriešu tautas deju ansambļa priekšnesumi. Dejas ir salīdzinoši vienkāršas: vienas dejas laikā vairākas reizes atkārtojas noteiktas kustības. Tautastērpi ir ļoti skaisti. Vakariņas, ko gatavojuši skolas pedagogi – salāti, sviestmaizes, dzērieni, saldās maizes. Pēc vakariņām skolēni piedalījās sportiskajās aktivitātēs – stafetēs, spēlēs.

11.02.

No rīta skolā pie mums viesojās pašvaldības pārstāvis Mr. Muller.

Jaunieši grupās gatavojās debatēm. Katra valsts saka savus likumu priekšlikumus, izvēlas vienu tēmu (grupām atšķirīgas tēmas), pieraksta plusus un mīnusus debatēm par tēmu. Vēlāk katra grupa (4 pārstāvji) prezentēja savu tēmu debatējot. Pārējie balsoja, lai noteiktu, kuras divas tēmas nākamajā dienā tiks debatētas vēlreiz. Skolēniem bija laba iespēja novērtēt to, cik labi viņi prot izteikt viedokli par noteiktu tēmu angļu valodā, aizstāvēt savus uzskatus, cik labi katrs pārzina likumdošanu savā valstī.

Pēcpusdienā visas grupas devāmies uz Minhenes centru – tur vācu skolēnu vadībā apskatījām pilsētas vēsturisko centru. Apskatījām baznīcas, parkus, citas vēsturiskas celtnes, uzzinājām nedaudz no Minhenes vēstures. Viena no apskatītajām baznīcām – Theatinerkirche patiešām pārsteidza ar savu greznumu. No ārpuses tā izskatījās vienkārša, bet ieejot iekšā var tikai nobrīnīties, cik viss ir balts, smalks, skaists. Sienas un griesti viscaur rotāti ar dažādiem cilņiem, skulptūrām. Pēc pilsētas apskates visi devāmies uz McDonalds, kas  ir šīs skolas sadarbības partneris. Vakarā skolēni devās uz mājām pie viesģimenēm, skolotāji Minhenē restorānā ēda vakariņas un apsprieda projekta gaitu, turpmākās sadarbības iespējas, iepazinās tuvāk viens ar otru.

12.02.

No rīta visi sapulcējāmies skolā. Skolēni sadalījās 2 lielās grupās. Katrai grupai bija viena no iepriekšējā dienā izvēlētajām tēmām – likuma priekšlikumiem (valsts piešķirts finansiāls atbalsts studentiem studējot jebkurā Eiropas augstskolā; iespēja 12-gadīgam bērnam vecāku šķiršanās gadījumā izvēlēties, pie kura no vecākiem viņš vēlētos dzīvot).Grupas gatavojās debatēt – rūpīgi izvērtēja, apsprieda gan par, gan pret argumentus (pēc iespējas vairāk). Grupas atsevišķi izmēģināja debates, skolotāji palīdzēja saprast, ko vajadzētu mainīt, ko vēl vajadzētu minēt kā argumentus.

Pēc brīža sākās īstās debates – tās filmēja preses grupa. Skolēni balsoja par labāko debati. Tālāk virzīšanai tika atbalstīta ideja – katram Eiropas studentam jābūt pieejamam valsts finansiālam atbalstam studijām jebkurā Eiropas augstskolā.

Pēc labi padarīta darba – brīvais laiks pusdienām un lai gatavotos karnevālam. Karnevāls notika jauniešu centrā, tajā piedalījās gan projekta dalībnieki un skolotāji (ar ļoti interesantām maskām), gan Peslmuller skolas skolēni un skolotāji. Karnevāls katru gadu tiek rīkots, lai aizdzītu ziemu un sagaidītu pavasari.

13.02.

Rīts skolēniem sākas ar 1. stundu savas viesģimenes skolēna klasē. Dažiem stunda bija patikusi, citiem likusies ļoti atšķirīga no pierastās.

9:00 sākās projekta darba nedēļas prezentācija (preses grupas visas nedēļas darbs apkopojot dalībnieku domas, fotografējot) – ko darījām, ko esam paveikuši, debašu video. Eiropas Parlamenta Vācijas pārstāvis šo prezentāciju noskatījās, apsveica visus klātesošos. Preses grupas skolēnu sagatavotos jautājumus viņam uzdeva Austrijas pārstāvis. Deputāts atbildēja ļoti interesanti, saistoši. izstāstīja par savu ikdienas darbadienu Eiropas Parlamentā, lēmumu virzīšanu izskatīšanai. Viņš teica, ka, lai virzītu kādu ierosinājumu izskatīšanai, tam jābūt vairāku ES dalībvalstu pārstāvju ieteiktam, un Comenius projekta dalībnieku likuma priekšlikums ir atbilstošs.

Vēlāk kopīga fotografēšanās, nedaudz fizisku aktivitāšu un noslēguma aplis – nedēļas darba izvērtējums, sarunas par to, kā ir iejutušies viesģimenēs, kā veicās komunicējot ar citu valstu pārstāvjiem.

Pēc darba iespēja apskatīt Minheni – pašiem pēc savas izvēles, kopā ar viesģimenēm. Pilsētā mani pārsteidza tas, cik ļoti daudz Minhenē ir citu tautību un rasu pārstāvji. tas man lika aizdomāties par to, katram cilvēkam ir iespēja atrast dzīvesvietu, kas atbilst viņa vēlmēm, vajadzībām, un tai ne vienmēr ir jābūt dzimtajai zemei. Vakarā skolotāji tikās vācu restorānā nobaudīt tradicionālus vācu ēdienus. Sarunas – gan par projekta darbu, gan Vācijas un Latvijas izglītības sistēmas, skolas iekšējās kārtības, sadzīves izzināšanu, salīdzināšanu.

14.02.

Nākamais rīts bija neticami „ātrs” – bija ātri jāatvadās no visiem jauniegūtajiem draugiem, paziņām, no iepazītās skolas un tās skolotājiem. Devāmies ar autobusu uz Pasing staciju, tad ar vilcienu mērojām pirmās dienas garo ceļu (pretējā virzienā) uz lidostu, sagaidījām savu reisu un laimīgi atgriezāmies mājās.  
Mūsu skolas komanda
Darbs grupās