“Erasmus+”

 Tīnūžu pamatskolā 2015.gadā r 1.septembrī uzsāka savas mācības ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas “Eiropas brīvprātīgais darbs” jauniete no Vācijas – Jantje Carina Schwark.

Jantje ieradās Latvijā, Tīnūžu pamatskolā, 26.augustā un aktīvi uzsāka latviešu valodas apmācības, lai veiksmīgāk komunicēt ar skolas skolēniem. Līdz šim viņai ir veiksmīgi izdevies artast ļoti labu kontaktu ar ļoti lielu skolēnu skaitu no visām klasēm.

Pirmā mācību pusgada laikā skolēni ir iepazinuši brīvprātigo jaunieti – Jantje, sazinoties ar viņu gan angļu gan latviešu valodās.

Daudzi jaunieši sazinās ar viņu arī ārpus skolas, tādējādi gan attīstot savu angļu valodas līmeni, gan arī mācot Jantjei Latviešu valodu.

Šī pusgada laikā, Jantje ir uzsākusi vācu valodas apmācības skolēniem pēc mācību stundām tiem skolēniem, kuriem ir interese vācu valodas apguvē. Vācu valodu piedāvā skolēniem no 6-9 klasēm.

Kopā ar skolotājiem un 9.klases skolēniem, Jantje palīdzēja īstenot un sniedza atbalstu “Skolotāju dienas” pasākumā, veidojot dāvanas (puķes un apsveikuma kartiņas) priekš skolotājiem kopā ar 9.klasi un piedaloties aktivitātēs, kuras tika īstenotas pasākumā.

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem, piedalījās visos skolas īstenotajos pasākumos – došanās uz Ķemeru dabas parku, ekskurijas un pārgājieni mežā, sadarbībā ar “Mamma daba” pārstāvniecību Tīnūžu pamatskolā. Kur kopā ar skolēniem iepazina Latvijas dabu, mežus un dabas parku.

Jantje nesa savu un Erasmsu+ Eiropas brīvprātigā darba vārdu arī ārpus skolas telpām un sadarbībā ar Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciālisti Agnesi Jankunu 25.novembrī īstenoja radošo darbnīcu “Radošā darbnīca “GAISMA – ZIEMA””, kur jaunieši piedalījā gaismas lukturu veidošanā, saskaņā ar Vācijas tradīcijām un tematiku.

7.decembrī Vācijā tiek svinēta Sv. Nikolausa diena, par godu kurai, Jantje sagatavoja nelielas dāvaniņas visiem skolas skolēniem un skolotājiem, ievērojot visas Vācijas tradīcijas. Šajā dienā skolēni tika iepazīstināti ar decembra mēnesī svinamajām dienām Vācijā un cik svētki ir nozīmīgi Vācijā.

No brīvprātīgās jaunietes puses pārsteigums visas skolas skolēniem un skolotājiem bija tas, ka visu savu runu viņa veica latviešu valodā, un ļoti priecē fakts, ka tik īsā laika posmā (3 mēneši), jauniete iemācījās latviešu valodu un spēja sniegt runu visas skolas priekšā.

Ņemot vērā skolēnu atgriezenisko saiti par Jantji, tie, kuri biežāk ar viņu komunicē, ir ļoti priecīgi par viņas klātbūtni un sniegto atbalstu saziņā latviešu un angļu valodās un palīdzību skolēniem mājas darbu pildīšanā tādos priekšmetos, kuros Jantje ir spēcīga, piem. angļu valodā un matemātikā.

Sadarbībā ar mūzikas skoltāju E.Eglīti, un 6 klases skolēniem, tika sagatavota un veiksmīgi nodziedāta Ziemassvētku dziesma vācu valodā, par ko liela pateicība 6.kases skolēniem par izturību un apņēmību mācoties dziesmas vārdus vācu valodā.