PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 2018/2019

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Projekta “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros 2018./2019.mācību gada laikā Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē Tīnūžu sākumskola tiks īstenoti dažādi mācību pasākumi, braucieni un aktivitātes, lai motivētu izglītojamos paaugstināt savas individuālās prasmes un iemaņas, uzlabotu izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, kā arī spētu pamanīt un attīstīt katra izglītojamā spējas un talantus.

Mācību procesā tiks nodrošināts papildus atbalsta personāls – speciālā pedagoga nodarbības individualizētam mācību atbalstam 1.-6.klasēs, logopēdiskās nodarbības 1.-5.klašu izglītojamajiem, divi pedagoga palīgi gan matemātikas, gan latviešu valodas, gan angļu valodas stundās.

Izglītojamajiem būs iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbībās pēc mācību stundām:

  • Līderu akadēmija;
  • Interešu izglītības programma “Dabas draugi”;
  • Lasīšanas prasmju diagnosticēšana un attīstīšana;
  • Veiklie pirkstiņi.

Projekta ietvaros 2018. gada septembrī tika nodrošināta iespēja sākumskolas skolotājai apmeklēt kursus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā “Programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch”, kursos iegūtās zināšanas un prasmes skolotāja izmanto pulciņa “Datorika” nodarbību organizēšanā.

Ineta Seile

 

Mācību pasākumi 2018./2019.m.g.

 

Datums Pasākuma mērķis Nodarbības Atbildīgais Projektā iesaistītie skolotāji
2018. gada februāris

 

Tematiskās nodarbības interešu izglītības centrā “Lielvārdi” (30+3)

1.-6.klašu skolēni ar augstiem sasniegumiem

(vid.vērt.1.sem.)

Eksperimenti ar skaņu 1-4.kl.;

Apgūstam elektronikas pamatus 2.-6.kl.

I.Seile I.Nukša

E.S.Kalēja

2018.gada aprīlis

 

Mācību ekskursija uz ZINOO centru Cēsīs

(36+4)

1.-6.klašu skolēni

(dinamika)

Gaisa raķešu nodarbība (20);

Lego Mindstroms robotu nodarbība (16)

I.Seile A.Staltmane-Vekša

V.Sidorova

Z.Andersone

M.Kuģe

 Projektā iesaistītie skolotāji: I.Nukša, E.S.Kalēja, A.Staltmane-Vekša, V.Sidorova, Z.Andersone, M.Kuģe

 

 

Nodarbību grafiks

2018./2019.m.g.

               
Pasākuma nosaukums un mērķauditorija Pedagogs Kab. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Līderu akadēmija 1.-6.kl. M.Kuģe 210.       14.00-15.00 14.00-15.00
Interešu izglītības programma “Dabas draugi” 1.-6.kl. Z.Andersone 211. 14.00-15.00 13.00-15.00 13.00-14.00 13.00-14.00  
Veiklie pirkstiņi M.Kuģe 210.     13.00-15.00    
Lasīšanas prasmju diagnosticēšana un attīstīšana 1.-3.kl. A.Staltmane-Vekša V.Sidorova 209., 207. 13.00-14.00 13.00-14.00 12.20-13.20   13.00-14.00
Logopēdiskās nodarbības 1.-5.kl. E. S. Kalēja 220.     12.20-14.20