Tīnūžu sākumskola · 2023. gada 10. February

Sveču dienā 1.a klases skolēni devās iepazīties ar Tīnūžu bibliotēku. Skolēnus sirsnīgi uzņēma bibliotēkas vadītāja Zenta Počkaja.

Piekļūstamības paziņojums : http://tinuzusakumskola.lv/wp-content/uploads/2020/12/20201217pieklustamibas-pazinojums.pdf